top of page
Search
  • Writer's picture weronikamaria

I am the virus. Jestem wirusem.

Updated: Aug 3, 2021

PL: polska wersja znajduje się poniżej.


Corona virus is spreading fast. And it is killing, so many people got scared, some got even angry. There are also a few of us who have started searching for the source of the problem. And that is why COVID-19 may become a reason for something good to us too.


The Chinese meat market, Hong Kong, January 2020 (source: Jason Beaubien/NPR).


While searching for the root of corona virus, at first we blame China. That makes sense but only to some extent. The Republic of China and its leaders have no deals to make, if there are no clients waiting for their goods in the West. And that is us: fast users and abusers (who do not want to think long-term). Even if few of us had started changing some of the consumers’ choices already, we all still keep on abusing goods which are being stolen for us from all over the planet daily (only one example for now: diesel). Therefore, we shall be honest with ourselves and admit: the source of corona virus is in me. To be even more particular: the sickness comes from my own IGNORANT mind.


We all know how the international global market works. Its base is the Western client (me) who is a conformist addicted to over consumption of the goods. And since we want the cheap, we do not mind the imported stuff. "Made in China" is present in every house and that is a result of our free choice. Cheap and massive production involves the killing of the people, animals, plants and other elements of nature, what in the diplomatic language is called „degradation of the natural environment”. We all know about it but we pretend that we can not do anything. And we continue consuming more.


So, let's think: is there something what I can do to stop being the virus?


The answer is: yes. If I want to cure the symptoms, I take an aspirin. But if I want to go for the root of the problem, I must start observing my mind. The mind training or meditation is

developing compassion towards the things that happen around me. I start recognising when in my mind appear the poisonous states such as ignorance, anger, attachment, arrogance, doubt or beliefs in the things which are not true. It makes me realise that everything that is happening is the result of my own thoughts, words and actions. This awareness is the beginning of a process of purification from unwanted mental states and therefore, unwanted words, actions and their results. That is how I start learning how to be responsible for my own karma.


If meditation seems to be too abstract for you, below is a very down to earth list of facts and hints which may inspire you to apply some changes that can stop the virus too.


The starting point is: COVID-19 was caused by eating animals. Ebola, HIV, SARS, swine and bird flu, vCJd were caused by eating animals too. Breast, prostate and colon cancers, heart diseases, diabetes types two, osteoporosis, dementia, hypertension and stroke are also attributed to the consumption of meat and animal products. The switch to the plant-based diet can prevent all those illnesses, it can also cure them. In 2019 the United Nations made an official statement, based on long-lasting research, saying that in order to avoid the worst effects of climate change, humans need to shift to the plant-based diet (veganism). Why?


1. The MEAT industry produces more gas emissions than the entire system of transportation combined and it is responsible for 91% of the Amazon rain forest retraction. To put 1kg of meat on the table, 25144l of water needs to be used, on average. What is more, killing is not permitted by any system of ethics, as every death generates suffering („negative energy”). Therefore, when we eat meat, we accumulate lots of negative karma which must manifest in some form, for instance: in the form of a virus. Notice, that fish and seafood (including our favourite shrimp!) are meat too. If you think that you are not able to stop eating meat, at least try to consume less of it. We all have to start somewhere.

2. WATER. Do you know that 41% of water consumption at home comes from flushing the toilette and 37% from the showers? To compare: 6% is used in the kitchen; 5% we drink; cleaning and laundry take 4% each. Let's try to read it again and check, if there is something what we can do, to reduce our consumption? Starting from the toilette.

3. TRANS. Do you know that 41% of water consumption at home comes from flushing the toilette and 37% from the showers? To compare: 6% is used in the kitchen; 5% we drink; cleaning and laundry take 4% each. Let's try to read it again and check, if there is something that we can do, to reduce our consumption? Starting from the toilette. the most natural method to develop compassion - the remedy for our ignorance.

4. PLASTIC. We must stop using it. And here I want to point on one massive crime which I notice everywhere: takeaway food and drinks packed in plastic which becomes trash within 15 minutes. There is almost 8 billion of us, humans: that is an OCEAN OF PLASTIC DAILY.


Below is a fun video-presentation uncovering lots of untruths related to the consumption of meat. I assume that those days you may have a bit more of free time, so I would love to ask you: please, watch this video until the end. Carefully. Thank you!

#iamthevirus #corona #covid19


WERSJA PO POLSKU:


Wirus korona rozprzestrzenia się szybko. I niesie ze sobą śmierć, dlatego wiele osób się boi, a niektórym nawet puszczają nerwy. Są i tacy, którzy zaczynają się zastanawiać nad zródłem tego problemu. I to dlatego COVID-19 może stać się przyczyną czegoś dobrego.

Chiński rynek mięsa, Hong Kong, styczen 2020 (źródło: Jason Beaubien/NPR).


Szukając przyczyny powstania tej choroby w pierwszej kolejności obwiniamy Chiny. Ma to sens, ale tylko do pewnego stopnia. Chińska Republika Ludowa i jej liderzy nie mieliby z kim robić interesów, gdyby nie Zachód, czyli my. A opisać nas można jako szybko zużywające i nadużywające wszelakich dóbr istoty, które nie chcą mysleć długodystansowo. I chociaż niektórzy z nas zaczynają reflektować i zmieniać swoje zachowania konsumenckie, to jednak wciąż każdy z nas codziennie nadużywa bardzo wiele dóbr, jakie wykradane są dla nas z całego świata (tylko jeden przykład na teraz: diesel). Dlatego wypadałoby się przyznać i powiedzieć: źródło wirusa korona jest we mnie. A dokładniej: choroba ta bierze się z mojego własnego IGNORANCKIEGO umysłu.


Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje międzynarodowy globalny rynek. Jego podstawą jest konsument z Zachodu, czyli ja - uzależnieny od nadmiernej konsumpcji dóbr człowiek. A ponieważ chcę, aby wszystko było jak najtańsze, nie mam nic przeciwko importowanym produktom. Rzeczy wyprodukowane w Chinach znajdują się w każdym domu i jest do efekt naszego wolnego wyboru. Tania i masowa produkcja łaczy się z zabijaniem ludzi, zwierząt, roślin i elementów przyrody, co oficjalnie nazywa się, dosyć dyplomatycznie, wyniszczaniem środowiska naturalnego. Wiemy o tym, ale udajemy że nic nie możemy z tym zrobić. I konsumujemy dalej.


Zastanówmy się zatem: czy jest coś, co mogę zrobić, aby przestać być wirusem?


Odpowiedz brzmi: tak. Jeżeli chcę leczyć symptomy, biorę aspirynę. Ale jeżeli chcę zlikwidowac korzen choroby, zaczynam przyglądać się mojemu umysłowi. Trening umysłu lub medytacja wykształca moje współczucie względem tego, co się wydarza. Zaczynam rozpoznawać, kiedy rodzą się w moim umyśle trujące stany, takie jak: ignorancja, złość, przywiązanie, arogancja czy wiara w to, co nie jest prawdą. Dzięki temu doświadczam, że wszystko to, co się wydarza, jest efektem moich własnych myśli, słów i działań. Świadomość ta pozwala mi na rozpoczęcie procesu czyszczenia umysłu z niepożądanych stanów emocjonalnych, a poprzez to z niepożądanych myśli, słów, czynów oraz ich efektów. W ten sposób zaczynam uczyć się, jak mogę wpływać na własną karmę.


Jeżeli medytacja wydaje Ci się być zbyt abstrakcyjna, poniżej znajduje się lista bardzo przyziemnych faktów i podpowiedzi, które być może staną się inspiracją do robienia rzeczy, jakie są w stanie zatrzymać wirus.


Zacznijmy od punktu zero: wirus korona COVID-19 został spowodowany przez jedzenie mięsa. Ebola, HIV, SARS, świńska i ptasia grypa, vCJd także zostały spowodowane przez jedzenie mięsa. Choroby serca, rak piersi, prostaty i jelita grubego, cukrzyca typu drugiego, osteoporoza, demencja, nadciśnienie oraz wylewy są oficjalnie przypisane spożywaniu nie tylko mięsa, ale także produktów pochodzenia zwierzęcego. Przejście na dietę roślinną może zapobiec tym chorobom, jak również może je wyleczyć. W 2019 ONZ wydało oficjalne oświadczenie (w oparciu o wieloletnie badania) o tym, że aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatu, ludzie muszą przejść na dietę roślinną (weganizm). Dlaczego?


1. MIĘSO i jego produkcja emituje więcej gazów niż cały system transportu razem oraz odpowiada za 91% wycinki tropikalnego lasu Amazonii („płuca Ziemi”). Aby położyć 1kg mięsa na stole, zużywa się średnio 25144l wody. Co więcej, żaden system etyczny nie zezwala na zabijanie, ponieważ każda śmierć wywołuje cierpienie („negatywną energię”). To dlatego jedząc mięso gromadzmy bardzo dużo negatywnej karmy, która musi się zmanifestowac w formie nowej energii, np.: w formie wirusa. Zauważ, że ryby i owoce morza to także mięso (włączając w to nasze ukochane krewetki!). Jeżeli uważasz, że nie jesteś w stanie zrezygnować z mięsa, postaraj się przynajmniej ograniczyć jego konsumpcję. Każdy musi od czegoś zacząć.

2. WODA. Czy wiesz, że 41% zużycia wody w domu pochodzi ze spłuczki w toalecie, a 37% z pryszniców? Dla porównania: w kuchni zużywamy 6%, wypijamy 5%, do prania i sprzątania zużywamy po 4%. Postarajmy się przeczytać poprzednie zdanie jeszcze raz i zastanówmy się, możemy zrobić coś, co zmniejszy nasze zużycie? Zacznijmy od toalety.

3. TRANSPORT. Kiedy tylko to jest możliwe, zamiast auta wybierajmy rower i transport publiczny, a zamiast samolotów stawiajmy na pociągi. Ponadto, nie kupujmy produktów, które musiały do nas przybyć zza oceanu. Wybierajmy produkty lokalne, a tym samym wspierajmy naszych sąsiadów i gospodarkę krajowa. Może nawet zaprzyjaźnijmy się z naszymi sąsiadami? Dbanie o relacje jest najlepszą naturalna metodą na rozwijanie współczucia (czyli antidotum na naszą ignorancję).

4. PLASTIK - po prostu przestańmy go używać. Tutaj chciałabym wskazać na kolejne masowe przestępstwo, które występuje po prostu wszędzie: jedzenie i napoje na wynos zapakowane w plastik, jaki wyrzucamy 15 minut później. Jest nas blisko 8 bilionów - to jest OCEAN PLASTIKU DZIENNIE.


Poniżej znajduje się bardzo przyjemna w odbiorze wideo-prezentacja, która odkrywa wiele nieprawdy dotyczącej konsumpcji mięsa. Zakładam, że w tych dniach każdy ma nieco więcej wolnego czasu, dlatego namawiam do obejrzenia tego filmu do końca. W skupieniu. Dzięki!

#jestemwirusem

146 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page